MULTI LANGUAGE CENTER
Centrum Językowe Społecznej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 9 budynek B, pok. 4